VEEL GESTELDE VRAGEN:

1. Wie zijn jullie?
BrabantEnergieLabel is een jong en ondernemend bureau dat staat voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige afhandeling.
WIJ WERKEN VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN IN HEEL NEDERLAND en zijn een dienstverlenende organisatie die gecertificeerd en volledig gespecialiseerd is in het opstellen van Energielabels voor woningen


2. Hoe werken jullie?

Onze werkwijze is zeer eenvoudig:
  u kiest op de website www.energielabelvoorwoningen.nl voor Brabant EnergieLabel;
  binnen een paar uur nemen wij Uw opdracht in behandeling;
  uw woning wordt opgenomen en u ontvangt na ongeveer een dag het Definitieve ENERGIELABEL.

3. Hoe ziet het energielabel er uit?
Het energielabel zal er vrijwel hetzelfde uitzien als de labels voor witgoed en auto's. Het label loopt van klasse A t/m G. In het label staat het adres en de energieprestatie van de woning. Daarvan afgeleid valt de woning in een bepaalde klasse en dat wordt met een letter aangegeven.
Bij het energielabel krijgt u een lijst met mogelijke standaardmaatregelen om het energiegebruik van uw woning te verlagen. Denk aan het isoleren van dak, vloer en muren, het plaatsen van een energiezuinige CV-ketel of het aanbrengen van dubbel glas.

4. Waarom wordt het energielabel ingevoerd?

Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel.
Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol.